info@vredeburgswol.nl | 0725053637

Katholieke Bond voor Ouderen

De KBO is in Limmen zeer actief.

Naast de reguliere activiteiten organiseert de KBO jaarlijks ook een aantal thema(mid)dagen.
Onder de reguliere activiteiten vallen:

- Klaverjassen
Iedere maan- en woensdagmiddag om 13:30 uur; kosten €2,=
- Bingo
Iedere dinsdagmiddag om de veertien dagen (even weken); kosten €3,=
- Keezen
Op dinsdagmiddag eenmaal per maand. Aanvang: 13:30 uur
Kosten €3,=
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Top