info@vredeburgswol.nl | 0725053637

Corona virus

Maatregelen Corona virus

RICHTLIJNEN T.A.V. HEROPENING ACTIVITEITEN IN EN RONDOM CULTUREEL CENTRUM “VREDEBURG”.

 Alles gebaseerd op de informatie van de Rijksoverheid en in overeenstemming met de voorschriften van het R.I.V.M.

 Alle gebruikers van “Vredeburg” dienen ook zelf de websites van de bevoegde instanties te raadplegen.

 De SWOL, De Stichting “Vredeburg” en Horeca “Vredeburg”, zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen en/of sancties bij het niet correct naleven van de voorschriften door de gebruikers.

Vanaf 01 juni kan en mag je met maximaal 30 personen een activiteit organiseren, mits dit aantal personen ook daadwerkelijk past binnen de 1,5 meter fysieke afstand die aangehouden dient te worden. U kijkt daarbij naar de oppervlakte en kunt dan gemakkelijk uitrekenen hoeveel mensen er maximaal geplaatst kunnen worden.

Dat zal dus per gebruikersgroep verschillen.

 Wij hebben voorts een aantal gedragsregels op een rijtje voor u gezet.

 

 

Wij hebben voorts een aantal gedragsregels op een rijtje voor u gezet.

 Alle verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de betreffende gebruikersgroep.

 1. Per dagdeel dient er een eerste aanspreekbare te zijn, hij/zij is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de gang van zaken. Deze persoon moet ook herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door een geel of oranje hesje.
 2. Elke gebruikersgroep maakt voor zich een (beperkt) protocol en publiceert dit naar zijn/haar leden. Dit protocol dient ook aanwezig te zijn in “Vredeburg” als u een activiteit organiseert. Wij sluiten enkele voorbeelden van een protocol bij. U kunt ook uw landelijke bonden/organisatie vragen naar een voorbeeld protocol of dit op internet zoeken. U begrijpt dat elke gebruikersgroep specifiek is in zijn/haar activiteiten en vandaar dat niet elk protocol gelijk zal zijn.
 3. Buiten is er geen terras en zijn er geen stoelen of banken, tenzij u kunt garanderen dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. U dient daar zelf op toe te zien.
 4. De toiletten kunnen gebruikt worden, één persoon per keer. Dat wil zeggen 1 persoon per dames/heren afdeling. Niet in de gang wachten maar in de entree ruimte tot toilet vrij is. De SWOL/Stichting “Vredeburg” zorgt voor de nodige ontsmettingsmiddelen in de toiletten.
 5. De gebruikersgroepen zorgen zelf voor ontsmettingsmiddelen bij hun activiteiten en zien erop toe dat dit ook gebruikt wordt.
 6. U bent gebonden aan een maximaal aantal personen en men dient zich van tevoren aan te melden voor deelname, dit moet u in een register (lijst A/4) vastleggen. Het is dus niet een vrijblijvend binnenlopen en deelnemen.
 7. U dient erop toe te zien dat de onderlinge afstand 1,5 meter is.
 8. Bij de fietsenstalling zoveel mogelijk afstand houden, dat geldt ook voor de garderobes. Wellicht een goed idee om te voet te komen.
 9. Bij binnenkomst in het gebouw en bij het verlaten elkaar zoveel mogelijk vrijheid gunnen. Dat betekent in de hal/garderode  maximaal drie (-3- personen). j binnenkomst uw handen  ontsmetten/desinfecteren.
 10. Bij vertrek alle tafels e.d. reinigen/ontsmetten.
 11. De keuken kan onder strikte voorwaarden worden. (zie protocol Vredeburg). De keuken van de Boulewei blijft voorlopig nog gesloten.
 12. Zodra uw activiteiten weer gaan beginnen graag een afschrift van uw protocol en de datum van herstart aan de secretaris mailen.

 

Terug naar overzicht
Top